Torskprojekt Byfjorden, uppdaterat dec 23

måndag 7 december 2020

Vår klubb stödjer Projekt Fjordtorsk som är ett lokalt projekt i ROTARY. Projektet är fokuserat på att förbättra havsmiljön i Byfjorden och därmed öka sannolikheten för en rikligare tillgången på torsk i fjorden.

Läs även på :
Fjordtorsks hemsida:
Länk till Fjordtorsks hemsida
och på Facebook:
Länk till Fjordtorsk på Facebook


Detta projekt har tre ben
. 1. Miljön i Byfjorden, 2. Konstgjorda rev för reproduktion av torsk, 3. Jakt av säl och skarv.


Ben nummer ett:
 Vi vill medverka till att förbättra tillgången av syre på Byfjordens botten. Liknande projekt har förekommit tidigare och var framgångsrikt under tre år från 2011. Syrerikt ytvatten pumpades kontinuerligt till fjordens botten från en pump på en flotte utanför Rödön.

Ben nummer två: Vi vill stödja Lars-Olof Axelssons arbete som på eget initiativ startade ett försök med att lägga ned konstgjorda rev av cement på fjordens botten. Dessa cementprodukter används normalt i byggindustrin och tillverkas av Kynningsrud. I anslutning till dessa rev leker torsken och reproducerar sig. Det har dokumenterats att torsk och även hummer trivs utmärkt i dessa rev och att de fungerar som ett slags hotell. Torsken får även skydd mot predatorer som säl och skarv.

Ben nummer tre: Säl och skarv förekommer rikligt i fjorden och konsumerar stora mängder fisk, mest torsk.  Torskbeståndet har minskat katastrofalt till näst intill utrotning i Byfjorden. Vi vill minska förekomsten av säl och skarv i Byfjorden. Idag bedrivs åtgärder i Hakefjorden och Stigfjorden som ingår i samarbetsprojektet 8 Fjordar som Uddevalla kommun är delaktig i. Projektet vill understödja och påverka kommunens engagemang att även omfatta Byfjorden.

Detta projekt är ett samprojekt mellan Rotary Uddevalla-Byfjorden, Rotary Uddevalla-Skansen och Rotary Ljungskile.  Rotary stödjer och ger ett ekonomiskt bidrag till de konstgjorda rev som läggs ner.

Senaste nytt från Rotarys ledare för projektet Thomas Ericson:

Vad stort sker, sker snabbt kan man säga. Den 16 december annonserade Sjöfartsverkets båt Scandica att de hade satt kurs mot Uddevalla för att avsluta det arbete man påbörjade den 20 november! D.v.s. en månad tidigare än det var tänkt.

Den 18 sker alltså nedläggning av 38 rev i Byfjorden med start i Sundstrand. Ledare för det samlade projektet är Lars-Olof Axelsson fick givetvis mycket att göra. Skaffa fram namnplåtar - som hämtades i Skövde, montera styrplåtarna på de aktuella reven samt delta i lastningen av rev. Full aktivitet som vanligt alltså. --

Härefter återstår sedan endast ett rev som ännu inte var färdigt från fabrik. Tanken är att detta rev skall ställas ut någonstans på land - åtminstone under en period så att invånarna i stad och kust kan skärskåda ett rev och få en föreställning om hur livet förflyter på botten i dessa rev.