Ljungskile Rotaryklubb

Välkommen till Ljungskile Rotaryklubb - Vi träffas där havet möter fjället! 

Ljuvliga Ljungskile i Bohuslän - utsikten från vår klubblokal över Ljungskile! Vår klubblokal på Ljungskile folkhögskola har denna underbara utsikt. Härifrån är det mycket intressant att följa årstidernas växlingar. Alla årstider har sin skönhet, vilket man upplever starkt med denna vy. Besök oss gärna!  Ovan får Du koordinaterna för GPS navigering.

  OBS! Detta Rotaryår är mötesfrekvensen varannan vecka (jämn vecka). Måndagar kl 18.00.

Här kan du se vårt program då vi träffas!

 Maila ditt deltagande på nedanstående adress!

E-post: ljungskile@rotary.se

Telefon till vår president Annika Gustafson 070-5121052

ROTARYS HISTORIA

Den 23 februari 1905 presenterade Paul Harris tillsammans med 3 goda vänner i Chicago sin idé att bilda det yrkesnätverk som blev Rotary. Tanken var redan från början att förena det professionella utbytet med ett socialt engagemang, vilket det fanns ett behov av i den redan då mångkulturella staden Chicago, samtidigt som effekten av den samverkan skulle berika både medlemmarna och samhället.

Namnet Rotary kom av att ansvaret för verksamhetens möten skulle rotera mellan medlemmarna och därmed också mellan deras arbetsplatser. Rörelsen, som är politiskt och religiöst oberoende, växte snabbt.

Vi är numera drygt 1,4 miljoner medlemmar i runt 200 länder, organiserade i klubbar, distrikt och zoner.
Program och projekt är utformade både för att möta sociala och professionella behov som finns i våra egna närsamhällen och för att hjälpa människor över hela världen. I första hand är projekten lokala, där vi klubb-medlemmar gemensamt skapar förutsättningar genom att bidra med kunskap, tid och finansiering.

I takt med utvecklade kommunikationer och ett större globalt kulturutbyte har dessutom både intresse och möjligheter ökat för engagemang mellan klubbar och Rotarianer, i det internationella nätverk som Rotary numera är.

ROTARY I SVERIGE

 I Sverige startade den första rotaryklubben i Stockholm 1926 följt av Göteborg Rotaryklubb som chartrades 1927. Rotary i Sverige har vuxit till för närvarande ca 550 klubbar med drygt 26000 medlemmar, vilket gör oss till en av de Rotarytätaste länderna i världen.
Den 23 februari är Rotarys årsdag som firas i många klubbar runt om i världen  

KLUBBAR - MEDLEMMAR

Varje rotaryklubb är en ideell förening som inte arbetar för ekonomisk vinning. Ingen begränsning finns för medlemskap i en klubb vad det gäller kön, ras, religion, politisk uppfattning etc.
Inga hemligheter eller speciella cermonier finns!

Medlemmar i en rotaryklubb är kvinnor och män som kan styra över sin tid, som vill öka sin kontaktyta och vill bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld! Som dessutom vill ha trevligt i vänners närvaro. För att bli medlem krävs att man rekommenderas av annan medlem för att sedan väljas in i klubben.

Som medlem är du alltid välkommen till alla världens Rotaryklubbar. Det finns alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta kunskap. En dag i veckan har Rotaryklubbarna antingen frukost-, lunch- eller kvällsmöten med aktuellt föredrag eller studiebesök. Det gör att medlemmarnas samhälls- och allmänkunskap ständigt uppdateras

Nytt Rotaryår börjar 1 juli varje år. Rotary Internationals (RI) President och ordföranden i Rotary Foundations styrelse tillträder sina tjänster och tjänstegör i ett år. Detsamma gäller för Presidenter och styrelseuppdrag på lokal nivå.

Därför skall du bli medlem i Rotary

I dag har vi blivit allt känsligare för saker som slukar tid men inte tillför mening. Att vara medlem i Rotary tillför mening. I Rotary har det aldrig handlat om att bli bäst i världen, utan att vara bäst för världen.

I Rotary är gemenskap, empati, ansvar och förtroende viktiga nyckelord. För att säkerställa likabehandling och för att lösa eventuella konflikter har vi fyra enkla frågor till hjälp. Vi kallar det Fyrfrågeprovet eller The Four Way Test.


Fyrfrågeprovet

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA VÅR PRESIDENT PÅ 0703127926!